Czym jest E-RIHS PL?

E-RIHS.pl jest polskim konsorcjum dla badań obiektów zabytkowych metodami fizyko-chemicznymi, utworzonym przez 13 instytucji z Gdańska, Krakowa, Torunia, Warszawy i Wrocławia.

E-RIHS.pl od stycznia 2020 znajduje sie na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych. Pod tym adresem można znaleźć broszurę opublikowaną przez MNiSW z opisem wszystkich zaakceptowanych Infrastruktur.

E-RIHS.pl jest oddolną inicjatywą tworzących ją ośrodków badawczych.

E-RIHS.pl deklaruje zamiar uczestnictwa w powstającej Europejskiej Infrastrukturze Badawczej na rzecz Dziedzictwa Kulturowego (European Research Infrastructure for Heritage Science: E-RIHS).

E-RIHS.pl jest strukturą otwartą – zaprasza do współpracy i udziału.

E-RIHS.pl oferuje środowisku konserwatorów, historyków dzieł sztuki, muzealników, archeologów dostęp do unikalnej infrastruktury badawczej i know-how.