Czym jest E-RIHS PL?

E-RIHS PL jest polskim konsorcjum dla badań obiektów zabytkowych metodami fizyko-chemicznymi, utworzonym przez 13 instytucji z Gdańska, Krakowa, Torunia, Warszawy i Wrocławia.

E-RIHS PL jest oddolną inicjatywą tworzących ją ośrodków badawczych.

E-RIHS PL deklaruje zamiar uczestnictwa w Europejskiej Infrastrukturze Badawczej na rzecz Dziedzictwa Kulturowego (European Research Initiative for Heritage Science: E-RIHS).

E-RIHS PL jest strukturą otwartą – zaprasza do współpracy i udziału.

E-RIHS PL oferuje środowisku konserwatorów, historyków dzieł sztuki, muzealników, archeologów dostęp do unikalnej infrastruktury badawczej i know-how.