4ty warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB PL

Aby ułatwić potencjalnym uczestnikom konkursu wybór najbardziej odpowiedniej metody, wzorem lat ubiegłych, w dniach 5-6 czerwca 2019 odbędzie się spotkanie z ekspertami Konsorcjum tym razem w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Informacja o warsztatach w pliku PDF

Informacja dla osób planujących przyjazd samochodem

 • Pierwszy dzień poświęcony będzie wyłącznie zastosowaniu techniki XRF (fluorescencji rentgenowskiej) do badania obiektów zabytkowych przy czym prezentacje skierowane będa do osób znających podstawy tej techniki, w szczególności do użytkowników sprzętu. Nasi eksperci wskażą co można mierzyć (a czego nie warto), omówią źródła nieoczywistych błędów, doradzą jakie warunki badania są optymalne dla danego typu obiektów.
 • Drugiego dnia omówione zostaną warunki udziału konkursie wniosków MOLAB/FIXLAB PL, przedstawione mniej popularne z proponowanych technik badawczych oraz zaprezentowane wybrane rezultaty uzyskane w poprzednich edycjach.

Miejsce: Instytut Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5, Torun, audytorium COK

Udział jest jak zwykle bezpłatny, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia (najlepiej przed 15 maja) na adres dr inż. Magdalena Kowalska: mkow@fizyka.umk.pl

4ty warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB PL

Toruń – 5–6 czerwca 2019

PROGRAM

5.06.2019
Warsztat doskonalący w zakresie techniki XRF 
Instytut Fizyki UMK Toruń, Grudziądzka 5 – Audytorium COK

celem tej części warsztatów jest dostarczenie uczestnikom użytecznej wiedzy – wykraczającej poza instrukcję obsługi – na temat stosowania dosyć już rozpowszechnionej techniki XRF. Szczególna uwaga zostanie skierowana na zagadnienia praktyczne: możliwe (i niemożliwe) zastosowania, nieoczywiste przyczyny błędów, wymianę doświadczeń.
10:00 – 11:00 Rejestracja, kawa
11:00 – 11:10 Otwarcie
11:10 – 13:10 Zastosowanie ręcznego spektrometru XRF do badania obiektów zabytkowych na przykładzie TRACER pXRF spectrometer – Piotr Linke, Bruker PL:
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Zastosowanie wielkoformatowego XRF do badania obiektów zabytkowych na przykładzie Bruker M6 JETSTREAM – Max Bügler, Bruker Nano D (z tłumaczeniem)
16:00 – 16:15 Przerwa na kawę
16:15 – 17:00 Zastosowanie techniki XRF do badania rękopisów i innych cienkich warstw Grzegorz Nehring, UMK
17:00 – 17:30 Wykorzystanie oprogramowania Open Source (Datamuncher, PyMca) do analizy danych XRF – Marco Colombo, UMK (z tłumaczeniem): 
17:30 – 17:45 Informacja o ofercie firmy LabSoft
17:45 – 18:00 Dyskusja i podsumowanie

6.06.2019
Warsztat informacyjny MOLAB/FIXLAB PL
sala audytoryjna COK – IF UMK Toruń, Grudziądzka 5
09:15 – 11:00 Rejestracja
09:15 – 10:45 Prezentacja techniki OCT – Zespół  optycznych badań nieniszczących UMK
10:45 – 11:00 Przerwa na kawę
11:00 – 11:10 Otwarcie obrad, słowo wstępne
11:10 – 12:30 Prezentacje wybranych rezultatów dotychczasowych konkursów

 • Metoda LA-ICP-MS w badaniach składu pierwiastkowego obiektów zabytkowych na przykładzie projektu „Analiza składu pierwiastkowego schyłkowo-lateńskich i wczesno-rzymskich „brązów” z cmentarzyska kultury przeworskiej w Kleszewie na wschodnim Mazowszu – Barbara Wagner, UW
 • Rejestracje map tekstury obiektów w skali mini i makro na przykładzie projektu „Dwie miniatury przestrzenne ze zbiorów MNK- uczytelnienie rysunku reliefu” oraz „XVIII., XIX. i XX-wieczne inskrypcje wyryte na ścianach sobótek gotyckiego drewnianego kościoła p.w. św. Marcina Biskupa w Zawadzie koło Tarnowa – odczytanie, usystematyzowanie i dokumentacja – Tomasz Łojewski, AGH
 • Oferta badawcza LANBOZu na przykładzie zrealizowanych projektów – Paulina Krupska, MNK – LANBOZ
 • Wyniki badań MaXRF Piety z Czarnego Potoku (1649 r.) – Anna Borowska, Kraków

Omówienie zasad IV Naboru Wniosków MOLAB/FIXLAB PL – Piotr Targowski, UMK

13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Prezentacje metod badawczych oferowanych przez Konsorcjum

 • Coś zjada obiekt! Mikrobiologia obiektów zabytkowych i pomieszczeń muzealnych – Tomasz Sawoszczuk, Uniw. Ekonomiczny w Krakowie
 • Zastosowanie spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej w badaniu szkieł witrażowych – Edyta Bernady, ASP w Krakowie
 • Wykorzystanie obrazowania rtg-CT w badaniu obiektów zabytkowych – Ewelina Miśta-Jakubowska, Tymoteusz Kosiński, NCBJ
 • Metody interferometryczne do badania odspojeń warstw malarskich – Łukasz Bratasz, IKiFP PAN
 • Synergia w analityce metali, szkła, surowców kamiennych i depozytów ziemnych. Oferta Centrum Badań Nawarstwień Historycznych – Aldona Garbacz-Klempka, Marta Wardas, Mariola Marszałek, AGH

16:00 – 16:15 Przerwa na kawę
16:15 – 17:15 Prezentacje metod badawczych oferowanych przez Konsorcjum – cd

 • Zastosowanie wiązki elektronów do dekontaminacji mikrobiologicznej różnego rodzaju papierów – Dagmara Chmielewska-Śmietanko, IChTJ
 • Instrumentalna neutronowa analiza aktywacyjna (INAA) w badaniu obiektów kultury materialnej – Ewa Pańczyk, IChTJ
 • Zautomatyzowany system dokumentacji 3D – ZSD3D – Robert Sitnik, PW

17:15-17:30 Zakończenie

Informacja a warsztatach w pliku PDF