Muzeum Narodowe w Krakowie – LANBOZ poszukuje specjalisty

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Lider Zespołu – Specjalista w zakresie dokumentacji fotograficzno-badawczej  obiektów zabytkowych.

Zakres obowiązków:

 • organizacja pracy zespołu obrazowanego i nadzór nad realizacją powierzonych zadań,
 • wykonanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych, z zastosowaniem następujących technik:
 1. zaawansowane zdjęcia analityczne w świetle widzialnym: odbitym, przechodzącym, bocznym i makro,
 2. reflektografia w podczerwieni IR,
 3. zdjęcia luminescencji wywołanej UV,
 4. radiografia cyfrowa,
 5. komputerowa obróbka graficzna i przetwarzanie obrazów
 • inerpretacja wyników pod kątem techniki i technologii obiektów zabytkowych,
 • dokumentowanie i archiwizowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza,
 • opracowanie niezbędnych artykułów naukowych, raportów i sprawozdań,
 • współpraca z zespołem przy interdyscyplinarnych badaniach technologicznych,
 • współpraca z innymi jednostkami naukowymi.

Pozostałe informacje w ofercie Muzeum.