E-RIHS.pl na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało aktualną Polską Mapę Drogową Infrastruktur Badawczych.


Kompletny komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

E-RIHS.PL znalazło się w gronie 70 infrastruktur o – jak czytamy dokumencie Ministerstwa – „najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujących potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju”. E-RIHS.PL został zaliczony do 5go obszaru badań „Nauki społeczne i humanistyczne”.

Decyzja ta otwiera drogę do dalszych działań, w pierwszej kolejności do formalnego przekształcenia w Infrastrukturę badawczą, a następnie do akcesu do powstającej europejskiej infrastruktury: European Research Infrastructure of Heritage Science.