5ty nabór wniosków o dostęp do infrastruktury konsorcjum został otwarty

Nabór wniosków o dostęp do infrastruktury konsorcjum został otwarty – termin składania wniosków: 31.10.2020.

Wnioski na Formularzu należy przesyłać wyłącznie mailowo na adres mkow@fizyka.umk.pl

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ofertą Konsorcjum oraz z Regulaminem.

W związku z pandemią SARS-COV-2 doroczny warsztat informacyjny, poświęcony prezentacji oferowanych metod, został przełożony na 18 września 2020 i odbędzie się w formie webinarium.

Termin nadsyłania wniosków upływa wyjątkowo w tym roku 31 października 2020 w związku z epidemią SARS-COV-2. Rezultaty zostaną ogłoszone na początku grudnia 2020 podczas XX konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków w Warszawie albo na stronach Konsorcjum. Niezależnie, wszyscy uczestnicy naboru zostaną powiadomieni drogą internetową.