5ty warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB PL

Również w tym roku Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.pl oferuje dostęp do bezpłatnych badań fizyko-chemicznych Waszych obiektów. Szczegółowe informację o ofercie i regulaminie naboru znajdują się na stronie Nasza oferta, natomiast o samym naborze w Aktualnościach.

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną epidemią COVID-SARS-2 termin składania wniosków został wyjątkowo ustalony na 31 października.  Natomiast ogłoszenie wyników nastąpi w zwykłym terminie – na początku grudnia 2020.

Aby ułatwić przygotowanie wniosku, Konsorcjum organizuje jak zawsze bezpłatne Warsztaty Informacyjne, podczas których omówione zostaną zasady naboru wniosków oraz zaprezentowane będą wybrane rezultaty wcześniejszych naborów i mniej popularne metody badawcze.

Program warsztatów w pliku PDF

Warsztaty odbędą się w tym roku w trybie zdalnym, za pomocą oprogramowania Webex. Aby uzyskać link prosimy przesyłać mail na adres mkow@umk.pl. do 17 września.

Udział w Warsztatach jest jak zawsze bezpłatny.

5ty warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB PL

18.09.2020

WEBINARIUM

PROGRAM

od 10:00    początek transmisji, testowanie połączeń

10:30          otwarcie: prof. Piotr Targowski – E-RIHS.pl

10:40          Oferta Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku dla E-RIHS.pl

11:00          Badanie techniki i technologii malarstwa polskiego z pierwszej połowy XX wieku na podstawie wybranych obrazów grupy a.r. z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi – dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

11:20          Raczej blaski niż cienie laserowego mikropróbkowania zabytków – dr hab. Barbara Wagner – Uniwersytet Warszawski

11:40          Chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas (HPLC-MS) w badaniach barwników naturalnych – dr inż. Katarzyna Lech, Politechnika Warszawska

12:00          Badania techniki i atrybucji obrazu Chrystus w Ogrójcu przypisywanego Michaelowi  Willmannowi – dr B. Łydżba-Kopczyńska – Uniwersytet Wrocławski

12:20          Oferta badawcza LANBOZu na przykładzie zrealizowanych projektów – dr Tomasz Wilkosz, MNK – LANBOZ

12:40          przerwa

13:00          Technika SPME-GC-MS Solid Phase Microextraction Gas Chromatography Mass Spectrometry – dr hab. Tomasz Sawoszczuk, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

13:20          Zastosowanie metod analitycznych opracowanych w Laboratorium Jądrowych Technik Analitycznych (LJTA) do badań obiektów archeologicznych mgr Paweł Kalbarczyk – Instytut Chemii  i Techniki Jądrowej

13:40          HERIe – nowe narzędzie do oceny zagrożeń zbiorów – dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN/ dr Marcin Strojecki – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

14:00          Paralelizacja jako metodyczne podejście do analiz technologicznych i badań geochemicznych artefaktów i zabytków metalowych – dr hab. Aldona  Garbacz-Klempka, prof. AGH, dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń – Akademia Górniczo-Hutnicza

14:20          Nieniszczące metody śledzenia rozwoju uszkodzeń do dokumentacji i oceny zagrożeń związanych z niestabilnościami klimatu – – dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN/ dr Marcin Strojecki – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

14:40          Tomografia elektronowego rezonansu paramagnetyczny i klasyczny EPR w badaniach obiektów zabytkowych. – dr hab. Krzysztof Kruczała – Uniwersytet Jagielloński

15:00          Jak złożyć wniosek o bezpłatne badania? prof. dr hab. Piotr Targowski – UMK, E-RIHS.pl

15:15          podsumowanie

Program warsztatów w pliku PDF