5ty warsztat informacyjny: idziemy do internetu!

z uwagi na niewielką ilość zgłoszeń osobistego udziału w naszych warsztatach postanowiliśmy jednak przeprowadzić je w tym szczególnym roku w postaci webinarium. Mam nadzieję, że ta forma pozwoli wziąć w nich udział większej liczbie uczestników. Do połączenia zostanie wykorzystane oprogramowanie Webex. Rozpocznie się on jak planowano, w piątek 18 września o 10:30. Aby uzyskać link do polaczenia, prosimy przesłać zgłoszenie mailem na adres mkow@umk.pl w terminie do 17 września.

Program warsztatów.

Osoby zaiteresowane uzyskaniem kopii prezentacji pzredstawionych na warsztatach proszone są o kontakt mailowy na adres j.w.

Mamy szczerą nadzieję, że za rok spotkamy się w realu w Narodowym Muzeum Morskim!