XX Konferencja naukowa Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków – program

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w naszym wydarzeniu – chwilami liczba uczestników przekraczała 180! Przypominamy, że oficjalna broszura ze streszczeniami referatów będzie wkrótce dostępna ze Stron konferencji.

Do zobaczenia za rok!

PROGRAM

Program konferencji w pliku pdf

Program konferencji wraz ze streszczeniami referatów w pliku pdf

4.12.2020   8:30 – 9:00 początek transmisji, testowanie połączeń

sesja 1 – prowadzący: dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN, Kraków

9:00 – 9:10 otwarcie Konferencji:otwarcie Konferencji: prof. dr hab. Ewa Bulska, dyrektor CNBCh UW oraz dr hab. Barbara Wagner, Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
9:10 – 10:00 Heinz-Eberhard Mahnke:Virtual Unfolding of Folded Papyri – wykład plenarny
10:00 – 10:20 Angelika Bogdanowicz – Prus: Badania fizyczne i chemiczne do obrazu „Mater misericordiae – Madonna w płaszczu opiekuńczym”, Giovanni da Gaeta, rok powstania 1448, ze zbiorów Zamku Królewskiego
10:20 – 10:40 Magdalena Soboń: Modelowanie ryzyka pękania rzeźb (i innych masywnych obiektów) drewnianych na skutek dynamicznych wahań klimatu
10:40 – 11:00 Anna Włodarczyk-Sętorek: Badania technologiczne Raportu SS-Brigadenführera Jürgena Stroopa: Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr! (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!)
11:00 – 11:20 przerwa

sesja 2 – prowadzący: : prof. dr hab. Piotr Targowski, UMK i E-RIHS.pl

11:20 – 11:40 Piotr Targowski: Podsumowanie 5go naboru wniosków MOLAB/FIXLAB.pl – rezultaty konkursu
11:40 – 12:00 Katarzyna Lech: Skarb Zygmunta Augusta w rękach chemika, czyli analiza barwników organicznych w arrasach
12:00 – 12:20 Anna Mikołajska: Badanie drewnianych figur Świętych Ojców Kościoła z nawy głównej katedry krakowskiej z wykorzystaniem dwuźródłowej tomografii komputerowej
12:20 – 12:40 Magdalena Dyda: Pierwszy muzealny mikrobiom – wyniki badań realizowanych w ramach projektu „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości”
12:40 – 13:00 Paweł Przepióra, Wojciech Głuszewski: Wykorzystanie datowań OSL w interdyscyplinarnych badaniach stanowisk archeologicznych na przykładzie Jatwiezi Dużej (NE Polska)
13:00 – 13:15 Katarzyna Hryniewicka, MS Spectrum: Spektroskopia FTIR i Ramanowska w analizie obiektów zabytkowych
13:15 – 13:25 Jan Bulas: Badania denarów subaeratów przy użyciu radiografii cyfrowej
13:25 – 13:45 przerwa

sesja 3 – prowadzący: dr hab. Tomasz Łojewski, prof. AGH, Kraków

13:45 – 14:00 Michał Kużdżał, Labsoft: Spektrometry mikrofluorescencji rentgenowskiej Bruker Nano – nieinwazyjna analiza chemiczna w ochronie zabytków
14:00 – 14:15 Aneta Gawryszewska, Tomasz Dziedzicki, Softwarely: Nowoczesny bezprzewodowy monitoring parametrów środowiskowych wewnątrz i na zewnątrz muzeów rezydencjonalnych
14:15 – 14:35 Maria Goryl: Portret Marii Pusłowskiej Jana Matejki, ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius- odsłonić niewidzialne
14:35 – 14:55 Magdalena Dyda: Działania prewencyjne w Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu – analizy czynników deterioracyjnych
14:55 – 15:15 Anna Czajka, Barbara Wagner: Informacja o składzie pierwiastkowym atramentów: wskaźniki Neevela w badaniach wspomagających diagnostykę stanu rękopisów archiwalnych
15:15 – 15:30 podsumowanie, dyskusja, uwagi końcowe

Program konferencji w pliku pdf

Program konferencji wraz ze streszczeniami referatów w pliku pdf

Patronem Konferencji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów NIMOZ.