Rezultaty piątego naboru wniosków MOLAB/FIXLAB PL

Piąty nabór projektów umożliwiających bezpłatny dostęp do aparatury badawczej Konsorcjum obejmuje ofertę technik badawczych wymienionych w zakładce Oferta. Znaleźć tam można również warunki udziału. Termin składania projektów upłynął 31 października 2020. Rada Konsorcjum, na swoim posiedzeniu w dniu 1.12.2020 zatwierdziła do realizacji 16 projektów.

Wszystkie projekty mają ustanowionego Koordynatora/Kierownika naukowego z ramienia Konsorcjum –  skontaktuje się on z Kierownikiem projektu celem doprecyzowania harmonogramu, zakresu i rodzaju badań.

PROJEKTY ZATWIERDZONE

1. Analiza składu chemicznego warstw zapraw i folii pozłotniczych oraz monochromii antepedium z kościoła pw. św. Klemensa w Głogowie, kierownik: Weronika Korycka, dysponent/właściciel: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, koordynator, kierownik naukowy: dr hab. Barbara Wagner, UW.

2. Identyfikacja techniki i technologii stropu belkowego w Izbie Stołowej Górnej Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, kierownik: Małgorzata Misztal, dysponent/właściciel: Muzeum Narodowe w Kielcach, koordynator, kierownik naukowy: dr hab. Rafał Jendrzejewski, IMP PAN.

3. Badania specjalistyczne makat autorstwa Charlesa le Brun i Jeana le Moyne le Lorrain wybranych z unikatowej kolekcji muzeum Collegium Maius, kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Stopka, Jolanta Pollesch, dysponent/właściciel: Muzeum UJ, koordynator, kierownik naukowy: dr Katarzyna Lech, PW.

4. Badania fizyko-chemiczne sześciu alabastrowych figur Chrystusa i apostołów z ok. 1460 roku z Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie, kierownik: Tanita Ciesielska, dysponent/właściciel: Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie, koordynator, kierownik naukowy: dr Małgorzata Walczak, ASP Kraków.

5. Badania fizykochemiczne dwóch siedemnastowiecznych portretów kobiecych przypisywanych Carlo Ceresie ze Zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, kierownik: Małgorzata Stachurska – Barańska, dysponent/właściciel: Zamek Królewski na Wawelu, koordynator, kierownik naukowy: dr Małgorzata Walczak, ASP Kraków.

6. Badania obrazu Sofonisby Anguissoli „Autoportret przy sztaludze”, kierownik: Alicja Mogielska, dysponent/właściciel: Muzeum – Zamek w Łańcucie, koordynator, kierownik naukowy: dr Julio del Hoyo Melendez, LANBOZ.

7. Badanie techniki i technologii malarstwa polskiego z pierwszej połowy XX wieku na podstawie obrazów z twórczości Karola Hillera, kierownik: Tatiana Matwij, dysponent/właściciel: Muzeum Sztuki w Łodzi, koordynator, kierownik naukowy: dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK.

8. Miastko. Skarb wyrobów metalowych z późnej epoki brązu na Pomorzu Wschodnim, kierownik: Maciej Kaczmarek, dysponent/właściciel: Wydział Archeologii UAM, koordynator, kierownik naukowy: dr hab. Tomasz Sawoszczuk, prof. UEK.

9. Badanie obrazu św. Roch, z parafii Matki Boskiej Bolesnej w Nieborowie przypisywanego Franciszkowi Smuglewiczowi, kierownik: Piotr Jamski, dysponent/właściciel: Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nieborowie, koordynator, kierownik naukowy: dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, UWr.

10. Badania kolorystyki tekstyliów pogrzebowych z późnośredniowiecznego, pogańskiego cmentarzyska Prusów w Równinie Dolnej (pow. kętrzyński), kierownik: Kacper Martyka, dysponent/właściciel: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, koordynator, kierownik naukowy: dr Katarzyna Lech, PW.

11. Portrety francuskie z przełomu XVI/XVII wieku i ich XIX-wieczne kopie z kolekcji rodziny Czartoryskich: Izabeli Czartoryskiej z Puław i jej wnuków Władysława Czartoryskiego i Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej przechowywane w zbiorach Muzeum Narodowego, kierownik: Katarzyna Męczyńska, dysponent/właściciel: Muzeum Narodowe w Poznaniu, koordynator, kierownik naukowy: dr J. del Hoyo Melendez, LANBOZ.

12. Badania technologiczne warstw malarskich oraz budowy czterech obrazów z kolekcji Muzeum Zamkowego w Pszczynie, kierownik: Jan Gałaszek, dysponent/właściciel: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, koordynator, kierownik naukowy: :dr Maria Goryl, ASP w Krakowie.

13. Warsztat artysty malarza w Rzeczypospolitej w dobie późnego baroku: spoiwa malarskie., kierownik: dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak, dysponent/właściciel: UMK, WSzP, koordynator, kierownik naukowy: dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, UWr.

14. Badania witraży secesyjnych z ul. Poniatowskiego 1 w Toruniu, kierownik: Adam Kaźmierczak, dysponent/właściciel: UMK, WSzP, koordynator, kierownik naukowy: dr hab. Aldona Garbacz-Klepka, prof. AGH.

Analiza szkieł:

Analiza listew ołowianych

15. Miejscowe przebarwienia podłoża papierowego na gwaszach Norblina, Orłowskiego i Nowosielskiego oraz opakowaniach Rolki sztokholmskiej, kierownik: Katarzyna Garczewska-Semka, dysponent/właściciel: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, koordynator, kierownik naukowy: dr hab. Barbara Wagner, UW.

16. Specjalistyczne badania konserwatorskie rzeźby Chrystus na Krzyżu wraz z drewnianym Krucyfiksem z kościoła parafialnego p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Manasterzu, kierownik: Magdalena Chmielińska, dysponent/właściciel: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Manasterzu, koordynator, kierownik naukowy: dr Małgorzata Walczak, ASP w Krakowie.

17. Badania neorokokowych zwierciadeł z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, kierownik: Natalia Moszak, dysponent/właściciel: Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, koordynator, kierownik naukowy: dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, UWr. (projekt zaakceptowany w wyniku odwołania)