Kolejny krok na drodze do europejskiej infrastruktury ERIHS

12 stycznia 2021 tymczasowa międzypaństwowa Rada Zarządzająca procesem tworzenia europejskiej infrastruktury ERIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science) zaakceptowała jednogłośnie podstawowe dokumenty niezbędne dla powstania infrastruktury:

 • Statut
 • Opis naukowy i organizacyjny
 • Annex finansowy

Za przyjęciem dokumentu głosowały delegacje (w kolejności oddanych głosów):

 • Malty
 • Holandii
 • Grecji
 • Rumunii
 • Słowenii
 • Polski
 • Wielkiej Brytanii
 • Hiszpanii
 • Portugalii
 • Francji
 • Włoch
 • Węgier
 • ICCROM
 • Belgii

Stanowi to upoważnienie dla delegacji Włoch do złożenia dokumentów do akceptacji w Komisji Europejskiej (tzw Step 1), co nastąpi w lutym 2021.

Po uzgodnieniu treści z Komisją pod kątem zgodności z prawem europejskim, wyżej wymienione kraje założycielskie przystąpią do tworzenia infrastruktury.