Zmarł prof. dr hab. inż. Gerard Śliwiński

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, w dniu 31 maja, prof. dr hab. inż. Gerarda Śliwińskiego, członka Rady naszego Konsorcjum z ramienia Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku. W Zmarłym straciliśmy najlepszego Kolegę, wybitnego specjalistę w dziedzinie optyki laserów, od wielu lat zaangażowanego w prace nad wykorzystaniem metod fizycznych dla badań obiektów zabytkowych.
Rodzinie i współpracownikom składamy ta drogą najszczersze kondolencje,

w imieniu rady Konsorcjum E-RIHS.pl
prof. Piotr Targowski, przewodniczący