6ty warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB PL

Również w tym roku nasze Konsorcjum oferuje dostęp do bezpłatnych badań fizyko-chemicznych Waszych obiektów. Szczegółowe informację o ofercie i regulaminie naboru znajdują się na stronie Nasza oferta, natomiast o samym naborze w Aktualnościach.

Uwzględniając obecną sytuację epidemiologiczną oraz  przepisy państwowe w tym względzie, pragniemy w tym roku zaproponować hybrydową formułę warsztatów: pierwszych 19 osób będzie mało możliwość wzięcia udziału osobiście w naszym spotkaniu, planowanym w tym roku w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, w dniu 17 września br. (piątek), początek o godz. 11tej, koniec nie później niż o 16tej. Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w transmisji internetowej on-line, analogicznej jak w roku ubiegłym.

Program Warsztatów w pliku PDF

Osoby pragnące uczestniczyć w naszych warsztatach, proszone są nadsyłanie zgłoszeń na adres ptarg@umk.pl ze wskazaniem, czy zamierzają uczestniczyć osobiście, czy tylko w trybie internetowym. Pierwszych 19 osób chętnych do udziału osobistego otrzyma niezwłocznie potwierdzenie rejestracji. Kolejne znajdą się na liście oczekujących, z której będziemy kolejno dobierać następne osoby w przypadku rezygnacji lub zmiany przepisów sanitarnych.

Udział w trybie zdalnym oczywiście nie podlega takim ograniczeniom. Wszyscy, którzy nadeślą zgłoszenie otrzymają na kilka dni przed wydarzeniem link do sesji internetowej wraz z instrukcją logowania.

Udział w warsztatach jest jak zawsze bezpłatny.

6ty warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB PL – 17.09.2021

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Spichlerze na wyspie Ołowiance

oraz WEBINARIUM

PROGRAM

od 10:45    początek transmisji w Internecie, testowanie połączeń

11:00          otwarcie – prof. dr hab. Piotr Targowski, E-RIHS.pl, UMK

11:10          Laserowe oczyszczanie obiektów zabytkowychdr hab. Mirosław Sawczak, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

11:40          Mikrobiologia i genetyka w badaniach obiektów zabytkowychprof. UEK, dr hab. Tomasz Sawoszczuk, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12:00         Kolorowy zawrót głowy, czyli identyfikacja barwników naturalnych za pomocą HPLC-MSdr inż. Katarzyna Lech, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

12:20          Zastosowanie cyfrowej korelacji obrazu do monitorowania przemieszczeń i odkształceń pergaminów i obrazów olejnych poddanych zmianom środowiskowymprof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska

12:40         Badania technologiczne sześciu alabastrowych rzeźb przedstawiających Chrystusa i Apostołów z klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowiemgr Tanita Ciesielska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

13:00         przerwa

13:20        Badanie zabytków metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej po ablacji laserowej (LA-ICP-MS)dr hab. Barbara Wagner, Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

13:40         Zastosowanie Koherencyjnej Tomografii Optycznej (OCT) do badania obiektów zabytkowych prof. dr hab. Piotr Targowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

14:00         Badanie światłotrwałości dzieł sztukidr. hab Tomasz Łojewski, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie

14:20         Platforma prewencji konserwatorskiej HERIeprof. dr hab. Łukasz Bratasz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

14:40         Zastosowanie techniki Macro XRF do badań transferów malowideł ściennychdr Maria Goryl, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

15:00          Jak złożyć wniosek o bezpłatne badania?prof. dr hab. Piotr Targowski – E-RIHS.pl, UMK

15:15           Podsumowanie

od 15:30      Lunch w restauracji „Cała naprzód” w Ośrodku Kultury Morskiej NMM w Gdańsku