XXI Konferencja Analiza chemiczna w ochronie zabytków

serdecznie zapraszamy do udziału w dwudziestej pierwszej konferencji Analiza chemiczna w ochronie zabytków, AChwOZ’2021, która odbędzie się w dniach 2-3 XII 2021 r. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w tym roku, konferencja jest bezpłatna i odbędzie się zdalnie.
Podczas uroczystego otwarcia konferencji w dniu 2 XII 2021 r. wykład zaproszony pt. „Transition from the Carbon inks of Antiquity to the Iron-gall inks of the Middle Ages” wygłosi prof. dr Ira Rabin z Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin (Niemcy), oraz wykład pt. „Z czego to zrobione? Wykorzystanie spektroskopii oscylacyjnej w analizie dzieł sztuki” wygłosi dr hab. inż. Grażyna Zofia Żukowska z Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej.
Będziemy wdzięczni za możliwość wcześniejszego otrzymania Państwa zgłoszeń, co pozwoli nam jak najlepiej zaplanować nadchodzące wydarzenie. Osoby, które zgłoszą chęć w naszym spotkaniu otrzymają dane do połączenia internetowego wraz z linkiem do programu konferencji.
Zgłoszenie wystąpienia (15 do 20 min) następuje poprzez przesłanie tytułu, autorów i treści streszczenia (max 3 strony z ilustracjami w pliku Word *.doc lub *.docx) na adres barbog@chem.uw.edu.pl w terminie do 10.11.2021. Wszystkie streszczenia zostaną opublikowane w postaci broszury, która dostępna będzie wyłącznie elektronicznie z naszej stałej strony: https://analizazabytkow.pl/
Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, AChwOZ’XXI.
Z poważaniem,

Barbara Wagner

Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji AChwOZ’XXI