Webinaria projektu IPERION HS – Najbliższe na temat ARCHLAB

W niedalekiej przyszłości projekt IPERION HS organizuje kolejne webinarium, tym razem zatytuowane: “ARCHLAB – Scientific Archives and the Ghent Altarpiece”

ARCHLAB jest jedną z z platform badawczych projektu, oferujacą zaiteresowanym badaczom spoza projektu dostep do archiwów czołowych muzeów i instutucji konserwatorskich. Pełną listę można znaleźć pod tym linkiem. Projekt IPERION HS finansuje koszty przejazdu i pobytu badacza w placówce oraz zapewnia fachową pomoc w kwerendzie na miejscu.

Oto kompletna informacja na ten temat:

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy, and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.
How heritage science research can benefit from ARCHLAB access? How do we access IPERION HS ARCHLAB scientific archives? What is needed to prepare a successful research proposal? 

Join webinar #4, ARCHLAB – Scientific Archives and the Ghent Altarpiece

July, 6th 2021, at 3.00 pm CEST

you will come away with a clear understanding of how useful the mobile laboratories are for Heritage Scientists and how to access MOLAB facilities.

For more information and registration visit http://www.iperionhs.eu/webinar-4-registration/

**********************

kompletny program webinariów organizowanych przez projekt IPERION HS (2021 #HS Academy webinars), który mozna znależć pod tym linkiem.

Zapisy wcześniejszych webinariów są dostepne pod aresami:
http://www.iperionhs.eu/webinar-series/ or the E-RIHS Youtube channel.

Zmarł prof. dr hab. inż. Gerard Śliwiński

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, w dniu 31 maja, prof. dr hab. inż. Gerarda Śliwińskiego, członka Rady naszego Konsorcjum z ramienia Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku. W Zmarłym straciliśmy najlepszego Kolegę, wybitnego specjalistę w dziedzinie optyki laserów, od wielu lat zaangażowanego w prace nad wykorzystaniem metod fizycznych dla badań obiektów zabytkowych.
Rodzinie i współpracownikom składamy ta drogą najszczersze kondolencje,

w imieniu rady Konsorcjum E-RIHS.pl
prof. Piotr Targowski, przewodniczący

Webinaria projektu IPERION HS – najbliższe na temat MOLAB

W niedalekiej przyszłości projekt IPERION HS organizuje kolejne webinarium, poświęcone tym razem, na przykładzie badania rękopisów islamskich, działaniu platformy MOLAB, . Oto kompletna informacja na ten temat:

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy, and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.
How can heritage science research benefit from MOLAB access? How do we access IPERION HS MOLAB facilities? What is needed to prepare a successful research proposal?

Join webinar #3, “MOLAB – Mobile laboratories for heritage”

June 1st, 2021, at 3.00 pm CEST

you will come away with a clear understanding of how useful the mobile laboratories are for Heritage Scientists and how to access MOLAB facilities.

For more information and registration visit http://www.iperionhs.eu/webinar-3-registration/

**********************

kompletny program webinariów organizowanych przez projekt IPERION HS (2021 #HS Academy webinars), który mozna znależć pod tym linkiem.

Zapisy wcześniejszych webinariów są dostepne pod aresami:
http://www.iperionhs.eu/webinar-series/ or the E-RIHS Youtube channel.

Konferencja Analiza chemiczna w ochronie zabytków – w tym roku zdalnie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w dwudziestej konferencji Analiza chemiczna w ochronie zabytków, AChwOZ’2020. Konferencja będzie odbywała się w dniach 3-4 lub jedynie 4 grudnia br. Czas jej trwania uzależniamy od liczby zgłoszeń. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w tym roku, konferencja jest bezpłatna i odbędzie się zdalnie.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji w dniu 4 grudnia 2020 roku wykład zaproszony pt. „Virtual Unfolding of Folded Papyri” wygłosi prof. dr Heinz-Eberhard Mahnke z Freie Universität Berlin i Ägyptisches Museum und Papyrussammlung Berlin, Helmholtz-Zentrum Berlin (Niemcy).

Czytaj dalej

Europejski konkurs wniosków o bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej otwarty!

W dniu 2 listopada 2020 otwarty zostanie 1szy konkurs wniosków o dostęp do europejskiej infrastruktury badawczej, czyli o tak zwany Trans-National Access (TNA).

Dostęp jest oferowany w ramach europejskiego projektu IPERION HS programu Hozyzont 2020. Jest on zorganizowany w ramach trzech platform badawczych:

  • ARCHLAB: dostęp do archiwów zawierających rezultaty badań i dane oferowany przez 14 czołowych europejskich muzeów i instytucji konserwatorskich – projekt pokrywa dojazd i pobyt oraz zapewnia merytoryczną pomoc na miejscu
  • FIXLAB: dostęp do 23 stacjonarnych instalacji badawczych – projekt pokrywa dojazd i pobyt w ośrodku badawczym oraz wszelkie koszty badania
  • MOLAB: możliwość skorzystania z 38 przenośnych instalacji badawczych, badanie w miejscu przechowywania obiektu – projekt pokrywa wszelkie koszty po stronie ekipy badawczej dojeżdżającej do obiektu.

Czytaj dalej

Polska Mapa Drogowa Infrastruktur Badawczych – broszura informacyjna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało właśnie broszurę, zawierającą najważniejsze informacje o wszystkich siedemdziesięciu infrastrukturach wpisanych na Polską Mapę Drogową w styczniu 2020.

Pod tym adresem można znajduje się link do związanej z tym informacji, opublikowanej przez Ministerstwo.

Samą broszurę w postaci pliku pdf można pobrać tutaj.

5ty warsztat informacyjny: idziemy do internetu!

z uwagi na niewielką ilość zgłoszeń osobistego udziału w naszych warsztatach postanowiliśmy jednak przeprowadzić je w tym szczególnym roku w postaci webinarium. Mam nadzieję, że ta forma pozwoli wziąć w nich udział większej liczbie uczestników. Do połączenia zostanie wykorzystane oprogramowanie Webex. Rozpocznie się on jak planowano, w piątek 18 września o 10:30. Aby uzyskać link do polaczenia, prosimy przesłać zgłoszenie mailem na adres mkow@umk.pl w terminie do 17 września.

Program warsztatów.

Osoby zaiteresowane uzyskaniem kopii prezentacji pzredstawionych na warsztatach proszone są o kontakt mailowy na adres j.w.

Mamy szczerą nadzieję, że za rok spotkamy się w realu w Narodowym Muzeum Morskim!

5ty warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB PL

Również w tym roku Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.pl oferuje dostęp do bezpłatnych badań fizyko-chemicznych Waszych obiektów. Szczegółowe informację o ofercie i regulaminie naboru znajdują się na stronie Nasza oferta, natomiast o samym naborze w Aktualnościach.

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną epidemią COVID-SARS-2 termin składania wniosków został wyjątkowo ustalony na 31 października.  Natomiast ogłoszenie wyników nastąpi w zwykłym terminie – na początku grudnia 2020.

Aby ułatwić przygotowanie wniosku, Konsorcjum organizuje jak zawsze bezpłatne Warsztaty Informacyjne, podczas których omówione zostaną zasady naboru wniosków oraz zaprezentowane będą wybrane rezultaty wcześniejszych naborów i mniej popularne metody badawcze.

Program warsztatów w pliku PDF

Czytaj dalej

5ty nabór wniosków o dostęp do infrastruktury konsorcjum został otwarty

Nabór wniosków o dostęp do infrastruktury konsorcjum został otwarty – termin składania wniosków: 31.10.2020.

Wnioski na Formularzu należy przesyłać wyłącznie mailowo na adres mkow@fizyka.umk.pl

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ofertą Konsorcjum oraz z Regulaminem.

W związku z pandemią SARS-COV-2 doroczny warsztat informacyjny, poświęcony prezentacji oferowanych metod, został przełożony na 18 września 2020 i odbędzie się w formie webinarium.

Termin nadsyłania wniosków upływa wyjątkowo w tym roku 31 października 2020 w związku z epidemią SARS-COV-2. Rezultaty zostaną ogłoszone na początku grudnia 2020 podczas XX konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków w Warszawie albo na stronach Konsorcjum. Niezależnie, wszyscy uczestnicy naboru zostaną powiadomieni drogą internetową.

E-RIHS.pl i koronawirus

Restrykcje spowodowane epidemią SARS-Cov-2 dają się we znaki również Konsorcjum E-RIHS.pl. W okresie marzec-maj musieliśmy zawiesić realizację projektów czwartego naboru, ale wracamy do pracy. Koordynatorzy Konsorcjum skontaktują się z kierownikami zaakceptowanych projektów celem uzgodnienia harmonogramu prac.
W drugiej połowie bieżącego roku przeprowadzimy kolejny, piąty nabór wniosków o dostęp do infrastruktury projektu. Z uwagi na szczególną sytuację w tym roku, wnioski będą przyjmowane o miesiąc dłużej, to jest do końca października. Aktualny regulamin naboru oraz formularz zgłoszeniowy zostanie niedługo udostępniony na naszej stronie, jednak zmiany nie będą duże w porównaniu do dotychczasowych zasad.
W czerwcu nie odbędzie się, z uwagi na nadal niestabilną sytuację epidemiologiczną, nasz tradycyjny warsztat informacyjny. Mamy nadzieję, że warunki zewnętrzne pozwolą nam zorganizować go we wrześniu.
Kolejne informacje wkrótce!

Rezultaty czwartego naboru wniosków MOLAB/FIXLAB PL

Czwarty nabór projektów umożliwiających bezpłatny dostęp do aparatury badawczej Konsorcjum obejmie ofertę technik badawczych wymienionych w zakładce Nasza oferta. Znaleźć tam można również warunki udziału. Termin składania projektów upłynął 30 września 2019. Rada Konsorcjum, na swoim posiedzeniu w dniu 5.12.2019 zatwierdziła do realizacji 6 projektów.

Czytaj dalej

Ministrowie kultury i spraw europejskich o E-RIHS.EU

W dniu 3 maja 2019 w Paryżu, na zaproszenie prezydenta Republiki Francuskiej, pana Emanuela Macron, odbyło się nieformalne spotkanie ministrów kultury i ministrów ds. europejskich Unii Europejskiej. Rzeczpospolitą Polską reprezentowali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński oraz wiceminister spraw zagranicznych pan Konrad Szymański. Celem spotkania było w pierwszej kolejności wyrażenie europejskiej solidarności z Francją wobec skutków pożaru katedry Notre-Dame w Paryżu.

Ponadto dyskutowano na temat tworzenia „europejskiego mechanizmu współpracy na rzecz zagrożonego dziedzictwa europejskiego” w tym nad  elementami wspierającymi ochronę zagrożonego dziedzictwa europejskiego, m.in. utworzeniem sieci ekspertów – naukowców oraz modelem finansowania działań w tym zakresie.

Spotkanie zakończyła wspólna sesja plenarna i przyjęcie deklaracji w sprawie ochrony wspólnego dziedzictwa. W deklaracji wskazano m. in. na znaczenie Europejskiej Infrastruktury E-RIHS w tworzeniu której uczestniczy konsorcjum E-RIHS.PL. Czytamy tam m. in.:

Czytaj dalej

Konferencja: The Dyes in History and Archaeology (DHA)

The Dyes in History and Archaeology (DHA) is an annual conference that focuses on the discussion of dyes and organic pigments applied in the past. This includes their history, production, application and properties, as well as their analytical characterisation and identification, mainly in textile objects, but also on painted surfaces. Every year, the meeting attracts conservators, curators, (technical) art historians, craftsmen, artists, independent scholars, scientists and academics from museums, universities, research centres and other public or private institutions.

The deadline is 15 June 2019.
More info at https://www.dha38.nl/

4ty nabór wniosków o dostęp do infrastruktury konsorcjum został otwarty

Nabór wniosków o dostęp do infrastruktury konsorcjum został otwarty 10go maja 2019.

Wnioski na Formularzu należy przesyłać wyłącznie mailowo na adres mkow@fizyka.umk.pl

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ofertą Konsorcjum oraz z Regulaminem.

5-6 czerwca 2019 odbęda się w Toruniu Warsztaty informacyjne związane  z naborem

Termin nadsyłania wniosków upływa 30 września 2019. Rezultaty zostaną ogłoszone podczas XIX konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków w Warszawie, na początku grudnia 2019. Niezależnie, wszyscy uczestnicy naboru zostaną powiadomieni drogą internetową.

4ty warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB PL

Aby ułatwić potencjalnym uczestnikom konkursu wybór najbardziej odpowiedniej metody, wzorem lat ubiegłych, w dniach 5-6 czerwca 2019 odbędzie się spotkanie z ekspertami Konsorcjum tym razem w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Informacja o warsztatach w pliku PDF

Informacja dla osób planujących przyjazd samochodem

  • Pierwszy dzień poświęcony będzie wyłącznie zastosowaniu techniki XRF (fluorescencji rentgenowskiej) do badania obiektów zabytkowych przy czym prezentacje skierowane będa do osób znających podstawy tej techniki, w szczególności do użytkowników sprzętu. Nasi eksperci wskażą co można mierzyć (a czego nie warto), omówią źródła nieoczywistych błędów, doradzą jakie warunki badania są optymalne dla danego typu obiektów.
  • Drugiego dnia omówione zostaną warunki udziału konkursie wniosków MOLAB/FIXLAB PL, przedstawione mniej popularne z proponowanych technik badawczych oraz zaprezentowane wybrane rezultaty uzyskane w poprzednich edycjach.

Miejsce: Instytut Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5, Torun, audytorium COK

Udział jest jak zwykle bezpłatny, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia (najlepiej przed 15 maja) na adres dr inż. Magdalena Kowalska: mkow@fizyka.umk.pl

Czytaj dalej