XXI Konferencja Analiza chemiczna w ochronie zabytków

serdecznie zapraszamy do udziału w dwudziestej pierwszej konferencji Analiza chemiczna w ochronie zabytków, AChwOZ’2021, która odbędzie się w dniach 2-3 XII 2021 r. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w tym roku, konferencja jest bezpłatna i odbędzie się zdalnie.
Podczas uroczystego otwarcia konferencji w dniu 2 XII 2021 r. wykład zaproszony pt. „Transition from the Carbon inks of Antiquity to the Iron-gall inks of the Middle Ages” wygłosi prof. dr Ira Rabin z Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin (Niemcy), oraz wykład pt. „Z czego to zrobione? Wykorzystanie spektroskopii oscylacyjnej w analizie dzieł sztuki” wygłosi dr hab. inż. Grażyna Zofia Żukowska z Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej.
Będziemy wdzięczni za możliwość wcześniejszego otrzymania Państwa zgłoszeń, co pozwoli nam jak najlepiej zaplanować nadchodzące wydarzenie. Osoby, które zgłoszą chęć w naszym spotkaniu otrzymają dane do połączenia internetowego wraz z linkiem do programu konferencji.
Zgłoszenie wystąpienia (15 do 20 min) następuje poprzez przesłanie tytułu, autorów i treści streszczenia (max 3 strony z ilustracjami w pliku Word *.doc lub *.docx) na adres barbog@chem.uw.edu.pl w terminie do 10.11.2021. Wszystkie streszczenia zostaną opublikowane w postaci broszury, która dostępna będzie wyłącznie elektronicznie z naszej stałej strony: https://analizazabytkow.pl/
Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, AChwOZ’XXI.
Z poważaniem,

Barbara Wagner

Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji AChwOZ’XXI

Kolejne webinarium projektu IPERION HS

Najbliższe webinarium, zatytuowane: Arts and Humanities & IPERION HS”  rozpocznie sie 12 października br o godz. 15 CEST.

Oto kompletna informacja na ten temat:

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

How can #heritagescience research on Arts and Humanities benefit from IPERION HS services? How do we access IPERION HS techniques and archives for Arts and Humanities? What is needed to prepare a successful research proposal?

 

Join webinar #6, “Arts and Humanities & IPERION HS”, on October, 12th 2021, at 3.00 pm CEST: you will come away with a clear understanding of how useful the IPERION HS services are for Heritage Scientists working in the Arts and Humanities research and conservation and how to access IPERION HS facilities.

More information and registration here:

http://www.iperionhs.eu/webinar-6-registration/ 

 

Kompletny program webinariów organizowanych przez projekt IPERION HS (2021 #HS Academy webinars), można znależć pod tym linkiem.

Zapisy wcześniejszych webinariów są dostepne pod adresem
http://www.iperionhs.eu/webinar-series/ .

6ty warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB PL

Również w tym roku nasze Konsorcjum oferuje dostęp do bezpłatnych badań fizyko-chemicznych Waszych obiektów. Szczegółowe informację o ofercie i regulaminie naboru znajdują się na stronie Nasza oferta, natomiast o samym naborze w Aktualnościach.

Uwzględniając obecną sytuację epidemiologiczną oraz  przepisy państwowe w tym względzie, pragniemy w tym roku zaproponować hybrydową formułę warsztatów: pierwszych 19 osób będzie mało możliwość wzięcia udziału osobiście w naszym spotkaniu, planowanym w tym roku w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, w dniu 17 września br. (piątek), początek o godz. 11tej, koniec nie później niż o 16tej. Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w transmisji internetowej on-line, analogicznej jak w roku ubiegłym.

Program Warsztatów w pliku PDF

Czytaj dalej

6ty nabór wniosków o dostęp do infrastruktury konsorcjum został otwarty

Nabór wniosków o dostęp do infrastruktury konsorcjum został otwarty – termin składania wniosków: 31.10.2021.

Wnioski na Formularzu należy przesyłać wyłącznie mailowo na adres ptarg@umk.pl

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ofertą Konsorcjum oraz z Regulaminem.

Doroczny warsztat informacyjny, poświęcony prezentacji oferowanych metod, odbędzie w formie hybrydowej (z ograniczonym udziałem osobistym w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku oraz równocześnie w Internecie) 17 września 2021.

Termin nadsyłania wniosków upływa wyjątkowo w tym roku 31 października 2021 w związku z epidemią SARS-COV-2. Rezultaty zostaną ogłoszone na początku grudnia 2021 podczas XXI konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków w Warszawie oraz na stronach Konsorcjum. Niezależnie, wszyscy uczestnicy naboru zostaną powiadomieni drogą internetową.

Webinaria projektu IPERION HS – Najbliższe na temat ARCHLAB

W niedalekiej przyszłości projekt IPERION HS organizuje kolejne webinarium, tym razem zatytuowane: “ARCHLAB – Scientific Archives and the Ghent Altarpiece”

ARCHLAB jest jedną z z platform badawczych projektu, oferujacą zaiteresowanym badaczom spoza projektu dostep do archiwów czołowych muzeów i instutucji konserwatorskich. Pełną listę można znaleźć pod tym linkiem. Projekt IPERION HS finansuje koszty przejazdu i pobytu badacza w placówce oraz zapewnia fachową pomoc w kwerendzie na miejscu.

Oto kompletna informacja na ten temat:

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy, and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.
How heritage science research can benefit from ARCHLAB access? How do we access IPERION HS ARCHLAB scientific archives? What is needed to prepare a successful research proposal? 

Join webinar #4, ARCHLAB – Scientific Archives and the Ghent Altarpiece

July, 6th 2021, at 3.00 pm CEST

you will come away with a clear understanding of how useful the mobile laboratories are for Heritage Scientists and how to access MOLAB facilities.

For more information and registration visit http://www.iperionhs.eu/webinar-4-registration/

**********************

kompletny program webinariów organizowanych przez projekt IPERION HS (2021 #HS Academy webinars), który mozna znależć pod tym linkiem.

Zapisy wcześniejszych webinariów są dostepne pod aresami:
http://www.iperionhs.eu/webinar-series/ or the E-RIHS Youtube channel.

Zmarł prof. dr hab. inż. Gerard Śliwiński

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, w dniu 31 maja, prof. dr hab. inż. Gerarda Śliwińskiego, członka Rady naszego Konsorcjum z ramienia Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku. W Zmarłym straciliśmy najlepszego Kolegę, wybitnego specjalistę w dziedzinie optyki laserów, od wielu lat zaangażowanego w prace nad wykorzystaniem metod fizycznych dla badań obiektów zabytkowych.
Rodzinie i współpracownikom składamy ta drogą najszczersze kondolencje,

w imieniu rady Konsorcjum E-RIHS.pl
prof. Piotr Targowski, przewodniczący

Webinaria projektu IPERION HS – najbliższe na temat MOLAB

W niedalekiej przyszłości projekt IPERION HS organizuje kolejne webinarium, poświęcone tym razem, na przykładzie badania rękopisów islamskich, działaniu platformy MOLAB, . Oto kompletna informacja na ten temat:

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy, and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.
How can heritage science research benefit from MOLAB access? How do we access IPERION HS MOLAB facilities? What is needed to prepare a successful research proposal?

Join webinar #3, “MOLAB – Mobile laboratories for heritage”

June 1st, 2021, at 3.00 pm CEST

you will come away with a clear understanding of how useful the mobile laboratories are for Heritage Scientists and how to access MOLAB facilities.

For more information and registration visit http://www.iperionhs.eu/webinar-3-registration/

**********************

kompletny program webinariów organizowanych przez projekt IPERION HS (2021 #HS Academy webinars), który mozna znależć pod tym linkiem.

Zapisy wcześniejszych webinariów są dostepne pod aresami:
http://www.iperionhs.eu/webinar-series/ or the E-RIHS Youtube channel.

Konferencja Analiza chemiczna w ochronie zabytków – w tym roku zdalnie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w dwudziestej konferencji Analiza chemiczna w ochronie zabytków, AChwOZ’2020. Konferencja będzie odbywała się w dniach 3-4 lub jedynie 4 grudnia br. Czas jej trwania uzależniamy od liczby zgłoszeń. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w tym roku, konferencja jest bezpłatna i odbędzie się zdalnie.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji w dniu 4 grudnia 2020 roku wykład zaproszony pt. „Virtual Unfolding of Folded Papyri” wygłosi prof. dr Heinz-Eberhard Mahnke z Freie Universität Berlin i Ägyptisches Museum und Papyrussammlung Berlin, Helmholtz-Zentrum Berlin (Niemcy).

Czytaj dalej

Europejski konkurs wniosków o bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej otwarty!

W dniu 2 listopada 2020 otwarty zostanie 1szy konkurs wniosków o dostęp do europejskiej infrastruktury badawczej, czyli o tak zwany Trans-National Access (TNA).

Dostęp jest oferowany w ramach europejskiego projektu IPERION HS programu Hozyzont 2020. Jest on zorganizowany w ramach trzech platform badawczych:

  • ARCHLAB: dostęp do archiwów zawierających rezultaty badań i dane oferowany przez 14 czołowych europejskich muzeów i instytucji konserwatorskich – projekt pokrywa dojazd i pobyt oraz zapewnia merytoryczną pomoc na miejscu
  • FIXLAB: dostęp do 23 stacjonarnych instalacji badawczych – projekt pokrywa dojazd i pobyt w ośrodku badawczym oraz wszelkie koszty badania
  • MOLAB: możliwość skorzystania z 38 przenośnych instalacji badawczych, badanie w miejscu przechowywania obiektu – projekt pokrywa wszelkie koszty po stronie ekipy badawczej dojeżdżającej do obiektu.

Czytaj dalej

Polska Mapa Drogowa Infrastruktur Badawczych – broszura informacyjna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało właśnie broszurę, zawierającą najważniejsze informacje o wszystkich siedemdziesięciu infrastrukturach wpisanych na Polską Mapę Drogową w styczniu 2020.

Pod tym adresem można znajduje się link do związanej z tym informacji, opublikowanej przez Ministerstwo.

Samą broszurę w postaci pliku pdf można pobrać tutaj.

5ty warsztat informacyjny: idziemy do internetu!

z uwagi na niewielką ilość zgłoszeń osobistego udziału w naszych warsztatach postanowiliśmy jednak przeprowadzić je w tym szczególnym roku w postaci webinarium. Mam nadzieję, że ta forma pozwoli wziąć w nich udział większej liczbie uczestników. Do połączenia zostanie wykorzystane oprogramowanie Webex. Rozpocznie się on jak planowano, w piątek 18 września o 10:30. Aby uzyskać link do polaczenia, prosimy przesłać zgłoszenie mailem na adres mkow@umk.pl w terminie do 17 września.

Program warsztatów.

Osoby zaiteresowane uzyskaniem kopii prezentacji pzredstawionych na warsztatach proszone są o kontakt mailowy na adres j.w.

Mamy szczerą nadzieję, że za rok spotkamy się w realu w Narodowym Muzeum Morskim!

5ty warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB PL

Również w tym roku Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.pl oferuje dostęp do bezpłatnych badań fizyko-chemicznych Waszych obiektów. Szczegółowe informację o ofercie i regulaminie naboru znajdują się na stronie Nasza oferta, natomiast o samym naborze w Aktualnościach.

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną epidemią COVID-SARS-2 termin składania wniosków został wyjątkowo ustalony na 31 października.  Natomiast ogłoszenie wyników nastąpi w zwykłym terminie – na początku grudnia 2020.

Aby ułatwić przygotowanie wniosku, Konsorcjum organizuje jak zawsze bezpłatne Warsztaty Informacyjne, podczas których omówione zostaną zasady naboru wniosków oraz zaprezentowane będą wybrane rezultaty wcześniejszych naborów i mniej popularne metody badawcze.

Program warsztatów w pliku PDF

Czytaj dalej

5ty nabór wniosków o dostęp do infrastruktury konsorcjum został otwarty

Nabór wniosków o dostęp do infrastruktury konsorcjum został otwarty – termin składania wniosków: 31.10.2020.

Wnioski na Formularzu należy przesyłać wyłącznie mailowo na adres mkow@fizyka.umk.pl

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ofertą Konsorcjum oraz z Regulaminem.

W związku z pandemią SARS-COV-2 doroczny warsztat informacyjny, poświęcony prezentacji oferowanych metod, został przełożony na 18 września 2020 i odbędzie się w formie webinarium.

Termin nadsyłania wniosków upływa wyjątkowo w tym roku 31 października 2020 w związku z epidemią SARS-COV-2. Rezultaty zostaną ogłoszone na początku grudnia 2020 podczas XX konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków w Warszawie albo na stronach Konsorcjum. Niezależnie, wszyscy uczestnicy naboru zostaną powiadomieni drogą internetową.

E-RIHS.pl i koronawirus

Restrykcje spowodowane epidemią SARS-Cov-2 dają się we znaki również Konsorcjum E-RIHS.pl. W okresie marzec-maj musieliśmy zawiesić realizację projektów czwartego naboru, ale wracamy do pracy. Koordynatorzy Konsorcjum skontaktują się z kierownikami zaakceptowanych projektów celem uzgodnienia harmonogramu prac.
W drugiej połowie bieżącego roku przeprowadzimy kolejny, piąty nabór wniosków o dostęp do infrastruktury projektu. Z uwagi na szczególną sytuację w tym roku, wnioski będą przyjmowane o miesiąc dłużej, to jest do końca października. Aktualny regulamin naboru oraz formularz zgłoszeniowy zostanie niedługo udostępniony na naszej stronie, jednak zmiany nie będą duże w porównaniu do dotychczasowych zasad.
W czerwcu nie odbędzie się, z uwagi na nadal niestabilną sytuację epidemiologiczną, nasz tradycyjny warsztat informacyjny. Mamy nadzieję, że warunki zewnętrzne pozwolą nam zorganizować go we wrześniu.
Kolejne informacje wkrótce!

Rezultaty czwartego naboru wniosków MOLAB/FIXLAB PL

Czwarty nabór projektów umożliwiających bezpłatny dostęp do aparatury badawczej Konsorcjum obejmie ofertę technik badawczych wymienionych w zakładce Nasza oferta. Znaleźć tam można również warunki udziału. Termin składania projektów upłynął 30 września 2019. Rada Konsorcjum, na swoim posiedzeniu w dniu 5.12.2019 zatwierdziła do realizacji 6 projektów.

Czytaj dalej