Konferencja ALMA – 2019

7. interdyscyplinarna konferencja ALMA – The Colour Theme będzie obradować w Bratysławie, od 16 do 18 października 2019. Tematem tegorocznej konferencji (w jęz. angielskim) jest rola koloru w dziedzinie sztuk plastycznych rozpatrywana w takich aspektach, jak:

  • powstawanie koloru (źródła, pochodzenie, sposoby wytwarzania pigmentów i barwników)
  • rozumienie koloru (percepcja, analiza chemiczna i ewolucja technik malarskich),
  • zmiany koloru (wszelkie aspekty degradacji pigmentów i barwników, wpływ patyny na postrzeganie koloru)
  • restauracja koloru – od lokalnych retuszy do rekonstrukcji (w tym rekonstrukcji wirtualnych).

Lista zaproszonych wykładowców, szczegóły dotyczące zgłaszania komunikatów (do 30 czerwca) i rejestracji dostępne są na stronach internetowych konferencji.

Czytaj dalej

3ci warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB PL

Aby ułatwić potencjalnym uczestnikom konkursu wybór najbardziej odpowiedniej metody zorganizowane odbędzie się spotkanie z ekspertami Konsorcjum  w  dniu  12 czerwca 2018 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie  Podczas tego spotkania omówione zostaną warunki udziału, przedstawione mniej popularne z proponowanych technik badawczych oraz zaprezentowane wybrane rezultaty uzyskane w poprzednich edycjach.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki, gmach główny, Plac Matejki 13, Kraków – warsztaty: sala B, prezentacje: aula ASP.

Czytaj dalej

Konferencja LACONA 12

Dwunasta międzynarodowa konferencja „12th Conference on Lasers in the Conservation of Artworks (LACONA XII)” obradować będzie w Paryżu od 11 do 14 września 2018. Poprzedzona będzie (10 września 2018) jednodniowymi warsztatami poświęconymi praktycznym aspektom wykorzystania laserów w konserwacji/restauracji zabytków. Poprzednia edycja miała miejsce w Krakowie, w 2016 roku

Termin zgłaszania abstraktów został przedłużony do 8 maja 2018. Szczegóły na stronie: www.lacona12.org

Czytaj dalej

Rezultaty drugiego naboru wniosków MOLAB/FIXLAB PL

Drugi nabór projektów umożliwiających bezpłatny dostęp do aparatury badawczej Konsorcjum obejmie ofertę technik badawczych wymienionych w zakładce Nasza oferta. Znaleźć tam można również warunki udziału.Termin składania projektów upłynął  30 września 2017. Rada Konsorcjum, w dniu 6.12.2017 zatwierdziła do realizacji 11 projektów – w tym dwa warunkowo (wymagane jest uzupełnienie dokumentacji).

Czytaj dalej

2gi warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB PL

2gi nabór wniosków MOLAB/FIXLAB PL zostanie otwarty 15 lipca 2017, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2017.

Aby ułatwić potencjalnym uczestnikom konkursu wybór najbardziej odpowiedniej metody zorganizowane odbędzie się spotkanie z ekspertami Konsorcjum w dniu 20 czerwca 2017 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas tego spotkania omówione zostaną warunki udziału oraz przedstawione proponowane techniki badawcze.

Czytaj dalej

2nd IPERION CH Doctoral Summer School

Druga szkoła doktorancka „Development of innovative instruments & diagnostic strategies in Heritage Science” projektu IPERION CH odbędzie się w Paryżu w dniach 4 – 7 lipca 2017. Oferta adresowana jest do studentów studiów magisterskich, doktorantów, post-doc, konserwatorów, opiekunów zbiorów i badaczy zainteresowanych tematyką badań obiektów dziedzictwa kulturalnego. Szczegółowe informacje zawarte są tutaj.

Rozpoczęła się faza przygotowawcza europejskiej infrastruktury E-RIHS

Seminarium „Towards a European Research Infrastructure for Heritage Science” w dniu 27 marca 2017 we Florencji zainicjowało fazę przygotowawczą (Preparatory Phase) infrastruktury E-RIHS. Ramy organizacyjne dla tego etapu tworzenia infrastruktury stanowi działający w ramach Horison 2020 (INFRADEV-2-2016) projekt: E-RIHS PP (European Research Infrastructure for Heritage Science – Preparatory Phase). W ciągu najbliższych 3 lat w ramach tego projektu opracowane zostaną zasady organizacji, udziału i finansowania Infrastruktury.

Czytaj dalej

Konferencja ALMA

6. interdyscyplinarna konferencja ALMA – Painting as a story będzie obradować w Brnie, od 31 maja do 3 czerwca 2017. Tematem konferencji (w j. angielskim) są nowe metody badania dzieł sztuki szczególnie pod kątem znaczenia procesów zachodzących w czasie, a wpływających na ocenę autentyczności i stan zachowania obiektu. Obszary tematyczne: procesy degradacji, metody badania historii obiektu, zagadnienia konserwacji sztuki współczesnej. Lista zaproszonych wykładowców, szczegóły dotyczące zgłaszania komunikatów (do 15 marca) i rejestracji dostępne są na stronach internetowych konferencji.

ALMA2017_invitation.

Czytaj dalej