E-RIHS ERIC

 • Czym jest E-RIHS ERIC?

E-RIHS ERIC (European Research Infrastructure for Heritage Science) jest europejską infrastrukturą badawczą, potencjalnie o zasięgu światowym w organizacji. Planuje się, że przyjmie formułę Europwen Research Infrastructure Consortium (ERIC). Od 2016 roku projekt znjaduje się na Europejskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych: ESFRI Roadmap 2016.

E-RIHS grupuje instytucje aktywne w obszarze ochrony dziedzictwa, archeologii, paleoantropologii i nauk ścisłych. Aktualnie w tworzenie infrastruktury zaangażowanych jest ponad 100 grup badawczych. Uzyskała oficjalnie poparcie rządów: Belgii, Cypru, Republiki Czeskiej, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii.

 • Cel E-RIHS: poszerzenie wiedzy o własnościach i metodach konserwacji materiałów tworzących obiekty zabytkowe

Istotą infrastruktury jest podejście holistyczne do badań obiektu: połączenie działań z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych. Zadaniem infrastruktury jest umożliwienie, w skali europejskiej, dostępu do unikalnej aparatury badawczej i wiedzy, stworzenie nowych narzędzi badawczych nakierowanych badanie obiektów o wielkiej różnorodności, w tym na ocenę procesów ich starzenia się w długiej skali czasowej, opracowanie metodologii i stworzenie wspólnej infrastruktury informatycznej (dostępu do danych) – we współpracy z DARIAH

 • Struktura E-RIHS: rozproszona infrastruktura składać się będzie z
  • Centrali E-RIHS (Włochy) oraz centrów regionalnych – infrastruktur (hub) krajowych,
  • Stacjonarnych i mobilnych centrów badawczych o uznanej renomie
  • Procedur fizycznego dostępu do kolekcji i archiwów
  • Wirtualnie dostępnych baz danych.
 • Metody działania
  • Wspólne badania,
  • Dostęp do najwyższej klasy instalacji badawczych, sprawdzonych metodologii, danych i narzędzi
  • Szkolenia i wymiana informacji w zakresie stosowania tych narzędzi i metod
  • Działania prowadzące do zwiększenia społecznego wsparcia dla działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
  • Stworzenie repozytoriów zawierających standaryzowane dane w celu ich dalszej analizy i interpretacji.
 • Kalendarz:
  • 2016 – 2019 faza przygotowawcza, realizowana w ramach projektu H2020: E-RIHS PP
  • 2020 – 2022 faza budowy infrastruktury
  • 2022 – infrastruktura gotowa do działania