Konferencja „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków”

Doroczna konferencja „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków” odbywa się od 1999 roku. Tematyka obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych w badaniu różnorodnych obiektów zabytkowych oraz w opracowywaniu skutecznych metod konserwatorskich.

19. Konferencja odbyła się 5 i 6 grudnia 2019 roku w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Następna planowana jest w grudniu 2020 r.

20. Konferencja odbyła się 4 grudnia 2020 roku w trybie zdalnym.

21. Konferencja odbędzie się 2-3 grudnia 2021 roku również w trybie zdalnym

Wszelkie informacje oraz archiwum poprzednich edycji można znaleźć na stronach konferencji: http://analizazabytkow.pl/