Nasi członkowie

 • Koordynator konsorcjum: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, delegaci do Rady Konsorcjum: prof. dr hab. Piotr Targowski (Przewodniczący Rady Konsorcjum); prof. dr hab. Bogumiła J. Rouba
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, delegat do Rady Konsorcjum: dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH
 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, delegat do Rady Konsorcjum: dr Małgorzata Walczak
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, delegat do Rady Konsorcjum: mgr inż. Ewa Pańczyk
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, delegat do Rady Konsorcjum: dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP
 • Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN, delegat do Rady Konsorcjum: prof. dr hab. Gerard Śliwiński
 • LANBOZ – Muzeum Narodowe w Krakowie, delegat do Rady Konsorcjum: dr Julio del Hoyo Meléndez
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, delegat do Rady Konsorcjum: mgr Ewelina A. Miśta
 • Politechnika Warszawska, delegat do Rady Konsorcjum: prof. dr hab. Maciej Jarosz
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, delegat do Rady Konsorcjum: dr hab. Tomasz Sawoszczuk, prof. UEK
 • Uniwersytet Jagielloński, delegat do Rady Konsorcjum: dr hab. Krzysztof Kruczała
 • Uniwersytet Warszawski, delegat do Rady Konsorcjum: dr hab. Barbara Wagner (V-ce przewodnicząca Rady Konsorcjum)
 • Uniwersytet Wrocławski, delegat do Rady Konsorcjum: dr Barbara Łydżba-Kopczyńska