4ty nabór wniosków MOLAB FIXLAB PL – Badania składu pierwiastkowego antycznych naczyń czarno-pokostowanych

Badania składu pierwiastkowego antycznych naczyń czarno-pokostowanych z Muzeum Narodowego w Poznaniu i stanowiska Histria, Ruminia.

Projekt dotyczy analizy jakościowej i ilościowej składu pierwiastkowego ceramiki czarnopokostowanej pochodzącej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz wykopalisk na stanowisku Histria, Rumunia. Badania mają posłużyć do określenia centrum produkcji naczyń. Projekt zakłada przeprowadzenie badań porównawczych wyników badań pierwiastkowego składu jakościowego i ilościowego próbek pobranych z naczyń z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu z wynikami analiz ceramiki z Histrii, pozyskanych z zabytków o dobrze udokumentowanym kontekście archeologicznym, chronologicznym oraz rozpoznanej proweniencji. Proponowane badania mają kluczowe znaczenie dla rozpoznania procesu produkcji i technologii naczyń pochodzących z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Italskie naczynie czarnopokostowane, Muzeum Narodowe w Poznaniu, MNP A 28, fot. S. Obst

Italskie naczynie czarnopokostowane, Muzeum Narodowe w Poznaniu, MNP A 28, fot. S. Obst

Projekt zakłada przeprowadzenie badań porównawczych wyników badań pierwiastkowego składu jakościowego i ilościowego próbek pobranych z naczyń z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu z wynikami analiz ceramiki z Histrii, pozyskanych z zabytków o dobrze udokumentowanym kontekście archeologicznym, chronologicznym oraz rozpoznanej proweniencji. Proponowane badania mają kluczowe znaczenie dla rozpoznania procesu produkcji i technologii naczyń pochodzących z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. W przypadku naczyń o nieustalonym kontekście archeologicznym podstawowa analiza formalna nie jest wystarczająca dla ustalenia ich pochodzenia