4ty nabór wniosków MOLAB FIXLAB PL – Badanie obrazu Aleksandra Orłowskiego „Kozak na koniu”

„Badanie poszczególnych warstw obrazu Aleksandra Orłowskiego „Kozak na koniu” – datowanego ok. 1810 – 1820 r.”

Przedmiotem projektu będzie zbadanie warstw spodnich obrazu, które stopniowo w trakcie pierwszych, aktualnie wykonywanych zabiegów konserwatorskich: takich jak oczyszczanie, zdejmowanie werniksu i usuwanie wtórnych nawarstwień z poprzednich napraw, częściowo się ujawniły.

Aleksander Orłowski, sygnowany nieczytelnie (prawa strona u góry), Kozak na koniu, 1810 – 1820 r., olej , płótno, 91 cm x 72 cm

Aleksander Orłowski, sygnowany nieczytelnie (prawa strona u góry), Kozak na koniu, 1810 – 1820 r.; olej , płótno; 91 cm x 72 cm.

Fragmenty widocznych spodnich warstw są dość zagadkowe i stoją w sprzeczności z wierzchnią – widoczną kompozycją obrazu. Obecny stan zachowania obiektu wraz z co najmniej dwiema zasadniczymi kompozycjami: wierzchnia i spodnia oraz  śladami  historycznych napraw jest przyczyną zadania zasadniczych pytań co do okoliczności powstania dzieła a nawet jego autentyczności. Oczywiście konieczne będzie również przeprowadzenie analiz porównawczych i konsultacji z dziedziny historii sztuki.

Badania XRF pozwolą na zdobycie większej ilości danych na temat historii powstania obrazu, pozwolą uwidocznić i odczytać spodnią kompozycję bez konieczności usuwania obecnej  znanej dotychczas jako „Kozak na koniu”.